تصویری موجود نمی‌باشد

افزایش سرمایه ٢٢٣ درصدی بانک صادرات ایران

افزایش سرمایه ٢٢٣ درصدی بانک صادرات ایران پیشنهاد افزایش ٢٢٣ درصدی سرمایه بانک صادرات ایران توسط هیات مدیره این بانک به سازمان بورس اعلام شد. به نقل از سامانه کدال نگر، پیشنهاد افزایش ٢٢٣ درصدی سرمایه اولیه شرکت از میزان ۵٧ هزار و ٨٠٠ میلیارد ریال به ١٨۶ هزار و ۵۶٣ میلیارد و ٢٠٨ میلیون […]